Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh

Trời vẫn còn xanh, như em còn anh!
Chỉ như thế thôi em thấy yên lành.

 

Đoạn đường dài đến mấy em đợi phía sau

Advertisements

あなたの ことが 大好きですよ。

tạm biệt

Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la
Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em ru em bồng bềnh
Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la
Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em ru em về quê hương