Nếu như

Nếu như phải cách xa chắc anh đâu biết là
Chờ anh đêm buồn theo ánh trăng tà

 

Những tháng ngày đã qua, có cây thông trước nhà
Chờ anh thông dường như cũng đã già

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s